ای کاش یک اشاره کوچکی هم به مشخصات این محصولات می کردید !!!

در ضمن ، این ها کیس های برتر سال 2011 هستند .
...