الان مردم هجوم میبرن اونجا و یه پول حسابی گیر اداره گردشگری و اون بابای 82 ساله میاد.