18503
به تازگی خبری در اینترنت درز کرده است مبنی بر اینکه نام سری جدید بازی های فوق مجبوب اکتیویژن یعنی سری Call Of Duty مشخص شده است.
Call of Duty: Ghosts نام جدیدی است که از قرار معلوم...