مرسی واقعا جالب بود یه حال و هوای تازه ای بهمون دست داد با تشکر