با سلام .من همین تلفنی که دوستمون دارد من هم دارم ودارای دوگوشی است والبته مودم من TPLINK -8970 وتلفن در پذیرایی است وکامپیوتر ومودم در اطاق دیگری است وهیچگونه مشکلی ندارد ومشکل قطعی یا نویز در تلفن...