بنظرم بایستی باصبر و حوصله ، مرحله به مرحله جلو بری ، چون از راه دور کسی نمی تونه دقیقا مشکلو پیدا کنه... اول اینکه بعد مدتی هر سیستمی گرد و خاک می گیره و با یه بلوئر باد
بگیری بهش ، حتی اگه مشکل...