سلام

بنده می خوام 3 تا سیستم را با مودم وایرلس از طریق ad hoc به هم وصل کنم به طوریکه قابلیت انتقال اطلاعات را داشته باشند .
1- چه جور میشه سیستم اول و دوم اینترنت داشته باشند و سیستم سوم خیر؟...