راستی منظورتون از مود ساتا IDE یا AHCI هستش!؟

من راه حلشو قبلا پیدا کرده بودم (تغییر مود بدون نصب دوباره ویندوز) باید بگردم دوباره گیر بیارم! L-)
ویرایش :

اینو پیدا کردم : (ولی قبلا از یه...