به نظر من هم ابونتو و هم مینت برای تازه کارها خیلی خوب میتونه باشه و البته من خودم مینت رو بیشتر سفارش میکنم
گروه توسعه نرم افزاری مینت برای توزیع جدیدشون تاریخ تعیین نمیکنن یعنی سر صبر با اضافه...