حدود دو هفته پیش هم تصاویری از شروع آماده سازی زمین برای ساخت و ساز منتشر شد:

http://8pic.ir/images/43565515736449444285.jpg http://8pic.ir/images/21296691062743872439.jpg