سیستم مورد نیاز برای این بازی:


http://upload7.ir/images/35663996348718994471.jpg