ممنونم
من میخوام یه سیستم جدید با پردازنده هسول بردارم. چطوری باید بفهمم پاوری انتخابیم از حالت C6/C7 پشتیبانی میکنه؟