امیرحسین جان،

طرف حاضر نیست برای سرور رک 150 میلیون تومنی یک UPS و استابیلایزر 1 میلیون تومنی بخره. آنتی ویروس که تجملاتیه!

وقتی از رئیس شرکت چند میلیاردی که کاراش هم چندان با کامپیوتر و شبکه...