ممنونم علیرضای عزیزم ! واقعا جای خسته نباشید داره چون بررسی های گروهی ، هم تخصص می خواد و هم خیلی وقت گیر است .

من هم در یک جایی ، بررسی شش عدد سالید دیسک رو دیدم که حیفم اومد نتایج تستشون رو...