هر چی بذارین دست گلتون درد نکنه!من که کلا پشت کامپیوتر سکته کردم!