خیلی فوق العادس...وسعتش:|
شرکت هایی مثل اپل دیگه امپراطوری راه انداختن واسه خودشون.