17977دوستانی که با سیستم عامل مک کار کرده باشند می دونند در برخی اوقات کپی کردن در مک ( منظورم کپی کردن متن یا همان نوشته خودمان است.) اما در این برنامه درحال حاضر دارید مشاهده می کنید . به...