الان رو PC بازی میکنی یا ایکس باکس؟ ایکس باکس چند؟
این برا تنظیم دسته 360 رو پی سی مخصوص همین گیم هست:
https://www.youtube.com/watch?v=Tp95chvRLBM
https://www.youtube.com/watch?v=Jv4eg8IbCZo