یه فیلم درباره ی اسنودن و افشاگری هاش بر اساس دو کتاب قراره ساخته بشه (قرار بوده از همین ماه میلادی جاری شروع بشه) که Joseph Gordon Levitt قرار هست نقش ادوارد اسنودن رو بر عهده داشته باشه.از فیلم...