در یک نظر سنجی که به صورت آنلاین برگزار شد و در Guinness World Records 2012 Gamer’s Edition ثبت گردید 50 پایان برتر بازی های کامپیوتری تهیه شد.http://images.4chon.net/v/src/1328922509308.jpg...