7885چند روز قبل vg247 یک خبر منتشر کرده کرده بود که طی آن یک DLC برای Assassin's Creed Revelation منتشر خواهد شد
این DLC مربوط به بخش داستانی میشه و محور اصلیش سابجکت 16 هست و حقایقی رو در...