فوکوس می تواند با زوم کردن لنز تغییر کند
41360

وقتی از سوژه ای ثابت عکاسی می کنید، چند انتخاب برای مقابله با این مشکل دارید: بعد از اینکه زوم را تغییر دادید دوباره فوکوس کنید ( کار ساده...