اسناد جدید اسنودن نشان می دهد چگونه ستاد ارتباطات دولت بریتانیا دارندگان آیفون را زیر نظر داشت !

35871


هفته نامه آلمانی اشپیگل امروز از اسناد جدید اسنودن پرده برداشت. در این اسناد...