این کارت توسط بنده برای انویدیا طراحی شده که البته نسخه تضعیف شده طراحی من هست
با نام vtx685
v نشان دهنده نام وحید(vahid) هست