اگه واسه گیم میخری گرافیکت چنگی به دل نمیزنه از سی پی یو کم کن بذار رو گرافیک