خب به احتمال خیلی زیاد فقط محصولات سری نکسوس در صف اول برای دریافت آپدیت نسخه 4 اندروید قرار دارند.