این یه چیز فوق العادس...انقلابی برا مایکرو میشه که مطمئنن تنها پیروز میدان Valve هس