بهترین فن : corsair sp 120. در نویز برابر کارایی بالاتری داره.