با بالا رفتن تعداد فن ها ایا صدای زیادی طول میشه یا نه صدا مثل یک فن هست؟