از تاپیک سوم اگه از برچسب استفاده نشد تاپیک حذف میشه
این دومی تاپیک بود
ان شاالله از تاپیک بعدی حذف میشه

با تشر