دوست عزیز سعی کن اینبار از ویندوز دیگری که به روز باشه و تقریبا کامل تاکید می کنم کامل باشه یعنی تقریبا تمام نرم افزارهای جانبی رو داشته باشه استفاده کنی یکی از دوستان ویندوزی نصب کرده بود که کلا...