البته دوستان به این موضوع اشاره نکردند که اگه سیستم شما آلوده به ویروس های متعدد باشه میتونن با اشغال کردن فضای زیادی از رم و مشغول کردن پروسسور به پردازش های بیهوده عامل گیر کردن گیم شما باشن از...