گرافیک سیستم شما ضعیف هست. یه نسخه دسگه از بازی پیدا کنین و نصب کنین، شاید از خود بازی باشه، تو بازی تنظیمات مربوط به گرافیک رو پایین بیارین ببینین اجرا میشه یا خیر.
البته پردازندتون هم لب مرزی هست.