اگه لب تاپ باشه میشه از طریق لب تاپ اینترنت رو شیر کرد