امیدواریم که amd دوباره بتونه به رقابت با اینتل برگرده و بیشترین سود رو مصرف کننده ببره.