با سلام
اقا لینک این ترینر رو میذاری تا ما هم حاشو ببریم
بدجور تو کف ماشین های قفل تو گاراژ اول بازی هستم
دمت غیژ