اگر منظورتون GTX 260 هستش خیر این کارت گرافیک بسیار قدیمی هستش و ارزش خرید نداره.