برای نوکیا های قدیمی مثل c7 همچین امکانی وجود نداره ؟