شاتر دوربین کدو قسمت تنظیمات هستش؟
احتیاج به نرم افزار خاصی هست؟؟

ویدئو پروژکتور-ویدئو پروژکتور-کیت هوشمند