بله درسته
برای استفاده از 100% ماشین ها chaleng mode استفاده بشه....
البته یک ترینر (کد تقلب) برای این بازی اومده که خیلی عجیب و غریبه من به شخصه که موهام شد شاخ :|
به غیر اینکه کارای معمول مث...