بنده اینترنت مخابرات دارم 3 ساله قراره SNR بنده ک 6 هستش رو قراره درست کنن و درست نمیکنن:emoji_smiley-01::emoji_smiley-01:
به قول آقا عرفان مفتم بدن ارزش نداره!!