اگه اشتباه نکنم یاسر جان اون نسخه ای را میخواد که بازی به صورت اول شخص بود !

اگه منظورتون اونه واقعا باید به سلیقه شما تبریک گفت !

اونی که شما میخوای یکی از این سه لینک است
...