ممنونم شاهین جان@};-
به نظرم موس و کیبردهای بهتری که قیمتشون مناسب تره، داریم که در این لیست دیده نمیشه.
منتظر تاپیک بعدی هستیم:)