طرح های خوبی هستند دوست عزیز،

من تخصصی در گرافیک ندارم ولی دو سه نکته به نظرم می رسه که میگم.

اول اینکه خودتون هم گفتید اگر QR کد خیلی کوچک باشه در عین حال محتواش زیاد و پیچیده باشه شاید بعضی...