.
دست شما درد نکنه
تاپیک مفید و کاربردیه
حالا یه سوال دارم درباره هارد خودمه که مشکل SMART پیدا کرده
اجازه دارم تو این تاپیک مطرح کنم ؟

.