سلام

نمی شه همزمان هم از رم DDR2 و هم رم DDR3 استفاده کنی یا رم DDR2 و یا رم DDR3. دقت کن باس رم ها هم یکی باشن

این عکس مادربرد شماست (روش کلیک کن بزرگ بشه)


48471