سلام
مهدی جان اگر اجازه بدی نظرمو بگم
از طرح اولی هر دو طرفش خوبن ولی اون کده یه کمی بزرگ هست / اگر کمی کوچیک بشه به نظرم بهتره
روی طرح دومی با پشت طرح سومی اگه ترکیب بشه هم فک کنم زیباتره یا...