سلام؛

می خواستم روش تئوری عکاسی ضد نور (سیلوئت) رو بپرسم...هم با گوشی و هم با دوربین های کامپکت.

جایی خوندم که باید سرعت شاتر کم بشه و دریچه دیافراگم باز باشه و روی سوژه ی نزدیکی که قصد تاریک...