پردازنده مرکزی 7850 apu در حد یک phenom x4 965 عمل میکنه