درود به همه ی اساتید

فکر کنم که اولین سیستم AMD باشه که توی تاپیک من میذارم :دی

این هم از نتیجه ی تست AIDA64 سیستم ذغالی من :دی
یکم اورش کردم برای استفاده روزانه و گیم.با توجه به اینکه رم های...